INDRUINO kiểm tra sửa chữa màn hình Siemens KTP700 và Siemens KTP1200

Siemens KTP700: Lỗi không cảm ứng được.
Siemens KTP1200: Treo màn hình.
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO.
💡💡Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp.
Indruino Technology Solutions Co.,LTD
🏠🏠 29 Đường 20, Phường Linh Chiểu,Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570