Indruino kiểm tra sửa chữa HMI SIEMENS TP1200 Comfort.
INDRUINO kiểm tra sửa chữa.
Lỗi: Tăng áp, chết nguồn, chết CPU.
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO.
💡💡Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp.
Indruino Technology Solutions Co.,LTD
🏠🏠 29 Đường 20, Phường Linh Chiểu,Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570