Các dịch vụ

  • Cung cấp các dịch vụ sửa chữa ngay
  • Sửa chữa nhanh

Dịch vụ sửa chữa

Các máy móc phục vụ việc sửa chữa

  • Máy A
  • Máy B
  • Máy C
Quy trình triển khai

Công trình, dự án tiêu biểu

1. Kiểm tra, sửa chữa khởi động mềm ABB PSTX570-600-70 (315-540kW)

Hiện trạng: Fault SC SCR

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO

🔧🔧 Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp

Địa chỉ: 29 Đường 20, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570

2. Kiểm tra, sửa chữa Máy quang phổ UV-VIS Shimadzu UV-1800

Hiện trạng: Lỗi màn hình không hiển thị

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO

🔧🔧 Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp

Địa chỉ: 29 Đường 20, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570


3. Kiểm tra, sửa chữa PLC Panasonic:

Hiện trạng: Không có tín hiệu Output.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO

🔧🔧 Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp

Địa chỉ: 29 Đường 20, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570

4. Kiểm tra sửa chữa VOLLMER Drive ACS 12831

Hiện trạng: Lỗi công suất và mạch lái.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO

🔧🔧 Sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp

Địa chỉ: 29 Đường 20, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

📞📞 0909744100 - 0968303255 - 0366628570