1. Khảo sát hiện trạng của máy:

  • Bộ điều khiển không hoạt động

       - Màn hình bộ điều khiển hiển thị: "00000"

       - Không thao tác được các phím chức năng

Hình 1: Lỗi màn hình hiển thị "00000"

2. Nội dung tiến hành kiểm tra:

  • Tiến hành tách rời bo công suất và bo điều khiển 
  • Dò nguyên lý, kiểm tra các khối nguồn AC, DC BUS, Drive IGBT, MCU, ENCODER.
  • Dùng thiết bị chuyên dùng để kiểm tra chất lượng của từng linh kiện theo thông số sản xuất.
  • Xác định các linh kiện bị lỗi và tiến hành mua thay thế (Tụ điện, cuộn cảm, bo mạch điều khiển, các phần tử công suất...)
Hình 2: Khối công suất
Hình 3: Nguồn DC Bus
Hình 4: Mạch điều khiển
Hình 5: Sử dụng thiết bị chuyên dụng

3. Nội dung sửa chữa:

  • Thay thế linh kiện khối nguồn xung cấp cho MCU

4. Kết quả sửa chữa:

  • Đã khắc phục được lỗi hiển thị "00000"
  • Các thao tác nút nhấn đã hoạt động

Video thực tế xem tại : https://www.youtube.com/watch?v=EdqpWG97wWw