1.  KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CỦA MÁY:

  • Bộ điều khiển bị mất nguồn, máy không hoạt động được.
  • Hỏng mạch công suất điều khiển biến tử siêu âm.

2. HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA:

3. KẾT QUẢ SỬA CHỮA:

  • Đã khắc phục được lỗi mất nguồn và lỗi hỏng bo công suất

Video thực tế:    https://youtu.be/1inVfBl6Bh8