Một số hình ảnh sửa chữa GE Solar Inverter hòa lưới cho hệ thống năng lượng mặt trời: